Ģeotelpisko datu pārlūkošana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
E-pakalpojuma ietvaros portālā Kadastrs.lv iespējams pārlūkot Valsts zemes dienesta (VZD) pārziņā esošo informācijas sistēmu – Kadastra informācijas sistēmas, Valsts adrešu reģistra un Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes – telpiskos datus, kā arī citu ģeotelpisko informāciju:
1. neidentificēta persona bez maksas var pārlūkot vispārīgu ģeotelpisko informāciju;
2. identificēta persona bez maksas var pārlūkot detalizētu ģeotelpisko informāciju.

Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnes www.vzd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi” -> “Informācijas izsniegšanas pakalpojumi” -> “Portāla Kadastrs.lv pakalpojumi”-> “Ģeotelpisko datu pārlūkošana”.
Saņēmēji:
Jebkura persona
E-pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts zemes dienests Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei