Ģeotelpisko datu pārlūkošana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
E-pakalpojuma ietvaros portālā Kadastrs.lv iespējams pārlūkot Valsts zemes dienesta (VZD) pārziņā esošo informācijas sistēmu – Kadastra informācijas sistēmas, Valsts adrešu reģistra un Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes – telpiskos datus, kā arī citu ģeotelpisko informāciju:
1. neidentificēta persona bez maksas var pārlūkot vispārīgu ģeotelpisko informāciju;
2. identificēta persona bez maksas var pārlūkot detalizētu ģeotelpisko informāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnē - https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/gtdp2
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojumu var saņemt:
1. neidentificētai personai pieejamā apjomā portāla Kadastrs.lv:
- sadaļā „Kartes” -> “Karšu  pārlūks”;
- sadaļā “Kadastra informācijas sistēma” vai “Valsts adrešu reģistrs” izvēloties „skatīt telpiskos datus”, ja pārlūko teksta datus par konkrētu objektu.
2. identificētai personai pieejamā apjomā:
- portāla Kadastrs.lv sadaļā “Kartes” -> “Karšu pārlūks” izvēloties iespēju „Skatīt vairāk kartes”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kadastrs.lv: Ģeotelpisko datu pārlūkošana
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt portālā Kadastrs.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kadastrs.lv: Ģeotelpisko datu pārlūkošana