Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana bez līgumsaistībām
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Ikvienam interesentam Valsts zemes dienesta (VZD) datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla www.kadastrs.lv sadaļā “Kartes -> Karšu  pārlūks” ir pieejami telpiskie dati, kurus var pārlūkot bezmaksas pakalpojuma ietvaros:
- Kadastra informācijas sistēmas telpiskie dati (attēlotas zemes vienību un zemes vienību daļu robežas, būvju kontūras);
- Valsts adrešu reģistra telpiskie dati (ēku un apbūvei paredzētu zemes vienību adreses, ielas un ceļi, galveno ceļu viduslīnijas un administratīvās robežas);
- Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu kartes (t.sk. spēkā esošie zonējumi un normatīvajos aktos noteiktā laika posmā - arī prognozētie zonējumi);
- No Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) pirmsreģistrētās būves
ar iespēju fonā pieslēgt ortofoto karti.

Portālā kadastrs.lv identificētam lietotājam ir iespēja pārlūkot vairāk VZD rīcībā esošos datus, kuri ir pieejami par maksu. Apmaksājot pakalpojumu, papildus var pārlūkot šādus VZD uzturētos telpiskos datus:
- Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus pilnā apjomā;
- Augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju.
Kā arī ir iespēja papildus pieslēgt VZD rīcībā esošos telpiskos datus:
- topogrāfiskās kartes mērogā 1:2000 (atsevišķās pilsētās);
- topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 (lauku apvidū).

Portālā kadastrs.lv publicētos datus aktualizē:
- Kadastra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī;  
- Valsts adrešu reģistra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī;
- Vērtību zonējumi – reizi četros gados pie nekustamo īpašumu vērtību zonējumu izmaiņām;
- No Būvniecības informācijas sistēmas Kadastrā pirmsreģistrēto būvju dati - reizi diennaktī;
- Topogrāfiskais plāns M1:500 – reizi 1-2 nedēļās;  
- Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās kartes kā fons Valsts zemes dienesta telpiskajiem datiem
  (Ortofoto karte, Topogrāfiskā karte M1:2000, Topogrāfiskā karte M1:10000, Topogrāfiskā karte M1:50000) – aktuālākie VZD rīcībā esošie fona materiāli.

Apmaksāta pakalpojuma ietvaros datus...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 23.11.2021