Pabalsta saņemšana garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
Izvēlētā teritorija: Ozolnieku novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Ozolnieku novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsta piešķiršana garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (Ozolnieku novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura atzīta par trūcīgu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
Izvēlētā teritorija: Ozolnieku novads

Paziņojums

Atbilstoši vienošanās nosacījumiem, bet ne retāk kā ik pēc trim mēnešiem sociālā dienesta sociālā darba speciālists sadarbībā ar personu un viņas pilngadīgajiem ģimenes locekļiem novērtē ģimenes (personas) sociālās situācijas izmaiņas un pieņem lēmumu par turpmākajiem pasākumiem.

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasītājs klātienē aizpilda iesniegumu un uzrāda nepieciešamos dokumentus (personu apliecinošu dokumentu, izziņu par ienākumiem pēdējos 3 mēnešos, apliecinājumu par bezdarbnieka statusu no NVA u.c. - sīkāka informācija pa tālruni
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ozolnieku novada Sociālais dienests
Ozolnieku novada Sociālais dienests - Cenu pagasts (Āne)
Ozolnieku novada Sociālais dienests - Ozolnieku pagasts
Ozolnieku novada Sociālais dienests - Salgales pagasts ("Eži")
Ozolnieku novada Sociālais dienests - Salgales pagasts ("Vīgriezes")