Atzīme par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) būvēm, kuras atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 19. pantam nav ierakstāmas zemesgrāmatā kā patstāvīgs īpašuma objekts, Kadastra informācijas sistēmā reģistrē atzīmi par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu.

Atzīmi par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu būvēm reģistrē pamatojoties uz tiesas nolēmumu, maksātnespējas procesa administratora pieteikumu, zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu, nodokļu administrācijas lēmumu vai kriminālprocesa virzītāja lēmumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt:

- zvērināts tiesu izpildītājs;
- nodokļu administrācija;
- maksātnespējas procesa administrators;
- kriminālprocesa virzītājs (Valsts policijas izmeklētājs, prokurors, tiesa);
- persona – pakalpojuma pieteicējs uz tiesas nolēmuma pamata;
- būves tiesiskais valdītājs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz iesniegums un kāds no šādiem dokumentiem:
1) tiesas lēmums par prasības nodrošinājumu;
2) maksātnespējas procesa administratora pieteikums par maksātnespējas atzīmes ierakstīšanu un tiesas lēmuma noraksts par administratora iecelšanu;
3) zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījums (rīkojums), kurā norādīts izpildē esošās lietas numurs;
4) nodokļu administrācijas iesniegums un lēmums par prasības nodrošinājuma atzīmes ierakstīšanu;
5) kriminālprocesa virzītāja iesniegums un lēmums .
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt iesniedzot brīvas formas iesniegumu:
- oficiālajā VZD e-adresē;
- pa e-pastu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu);
Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kas nepieciešami pakalpojuma izpildei;
– izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā;
Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...