Informācija meža inventarizācijas veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Informācija par zemes vienību ar aktuālajiem kadastra datiem ir nepieciešama meža inventarizācijas veicējam, lai uzsāktu meža inventarizāciju.

Kadastra informācija meža inventarizācijas veikšanai par zemes vienību sastāv no teksta un telpiskajiem datiem. Informāciju var saņemt datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv, noslēdzot ar Valsts zemes dienestu (VZD) līgumu par sadarbību meža inventarizācijas darbu nodrošināšanai.

Ja sadarbības līgums ar VZD nav noslēgts, tad informāciju par papildus samaksu var pasūtīt jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā.

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavo zemes vienības kadastra teksta un telpiskos datus standartizētā formā atbilstoši normatīvajiem aktiem meža inventarizācijas veikšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var pasūtīt:
Meža inventarizācijas veicējs, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējies, veic saimniecisko darbību un ir iekļauts Valsts meža dienesta meža inventarizācijas veicēju sarakstā.
Termiņš:
1 stundas laikā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Vienreizēja datu pārlūkošana un lejupielāde
Kadastra kartes lejupielāde vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam:
kadastra kartes lejupielāde vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam Zemes vienība 2,60 EUR 0,00 EUR 2,60 EUR
Informācija sertificētām personām normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai
kadastra teksta dati zemes ierīcības projektam, meža inventarizācijas veikšanai, detālplānotājam vai projektētājiem Zemes vienība 7,70 EUR 0,00 EUR 7,70 EUR
Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē Pieprasījums 4,30 EUR 0,00 EUR 4,30 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā Informācijas nesējs 4,30 EUR 0,00 EUR 4,30 EUR
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR 0,00 EUR 1,45 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"