Informācija meža inventarizācijas veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Informācija par zemes vienību ar aktuālajiem kadastra datiem ir nepieciešama meža inventarizācijas veicējam, lai uzsāktu meža inventarizāciju.

Kadastra informācija meža inventarizācijas veikšanai par zemes vienību sastāv no teksta un telpiskajiem datiem. Informāciju var saņemt datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv, noslēdzot ar Valsts zemes dienestu (VZD) līgumu par sadarbību meža inventarizācijas darbu nodrošināšanai.

Ja sadarbības līgums ar VZD nav noslēgts, tad informāciju par papildus samaksu var pasūtīt jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā.

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavo zemes vienības kadastra teksta un telpiskos datus standartizētā formā atbilstoši normatīvajiem aktiem meža inventarizācijas veikšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var pasūtīt:
Meža inventarizācijas veicējs, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējies, veic saimniecisko darbību un ir iekļauts Valsts meža dienesta meža inventarizācijas veicēju sarakstā.
Termiņš:
1 stundas laikā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
(Saeima; likumi; 01.01.2006)
Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 505; 05.08.2016)
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 787; 11.01.2016)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 13.11.2020