Kadastra teksta datu pārlūkošana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
E-pakalpojuma ietvaros portālā Kadastrs.lv iespējams pārlūkot Kadastra informācijas sistēmas teksta datus:
1. neidentificēta persona bez maksas var pārlūkot vispārīgu informāciju par nekustamo īpašumu un citu kadastra objektu (zemes vienību, būvi, telpu grupu).
2. identificēta persona bez maksas var pārlūkot detalizētu informāciju par nekustamo īpašumu un kadastra objektu (zemes vienību, būvi, telpu grupu).
3. identificēta persona par maksu var pārlūkot informāciju par kadastra subjektu (nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju).

Lai pārlūkotu datus par kadastra subjektu (nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju), maksājot par to reizi mēnesī, nepieciešams noslēgt līgumu (skatīt saistīto pakalpojumu “Līguma noslēgšana Portāla Kadastrs.lv izmantošanai”).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnes www.vzd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi” -> “Informācijas izsniegšanas pakalpojumi” -> “Portāla Kadastrs.lv pakalpojumi”-> “Kadastra teksta datu pārlūkošana”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojumu var saņemt, veicot kadastra objekta meklēšanu portāla Kadastrs.lv sadaļā „Kadastra informācijas sistēma”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kadastrs.lv: Kadastra teksta datu pārlūkošana