Kadastra teksta datu pārlūkošana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
E-pakalpojuma ietvaros portālā Kadastrs.lv iespējams pārlūkot Kadastra informācijas sistēmas teksta datus:
1. neidentificēta persona bez maksas var pārlūkot vispārīgu informāciju par nekustamo īpašumu un citu kadastra objektu (zemes vienību, būvi, telpu grupu).
2. identificēta persona bez maksas var pārlūkot detalizētu informāciju par nekustamo īpašumu un kadastra objektu (zemes vienību, būvi, telpu grupu).
3. identificēta persona par maksu var pārlūkot informāciju par kadastra subjektu (nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju).

Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnes www.vzd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi” -> “Informācijas izsniegšanas pakalpojumi” -> “Portāla Kadastrs.lv pakalpojumi”-> “Kadastra teksta datu pārlūkošana”.

Lai pārlūkotu datus par kadastra subjektu (nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju), maksājot par to reizi mēnesī, nepieciešams noslēgt līgumu (skatīt saistīto pakalpojumu “Līguma noslēgšana Portāla Kadastrs.lv izmantošanai”).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu:
Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu Īpašums 2,85 EUR 0,00 EUR 2,85 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"