Kadastra teksta datu pārlūkošana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
E-pakalpojuma ietvaros portālā Kadastrs.lv iespējams pārlūkot Kadastra informācijas sistēmas teksta datus:
1. neidentificēta persona bez maksas var pārlūkot vispārīgu informāciju par nekustamo īpašumu un citu kadastra objektu (zemes vienību, būvi, telpu grupu).
2. identificēta persona bez maksas var pārlūkot detalizētu informāciju par nekustamo īpašumu un kadastra objektu (zemes vienību, būvi, telpu grupu).
3. identificēta persona par maksu var pārlūkot informāciju par kadastra subjektu (nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju).

Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnes www.vzd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi” -> “Informācijas izsniegšanas pakalpojumi” -> “Portāla Kadastrs.lv pakalpojumi”-> “Kadastra teksta datu pārlūkošana”.

Lai pārlūkotu datus par kadastra subjektu (nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju), maksājot par to reizi mēnesī, nepieciešams noslēgt līgumu (skatīt saistīto pakalpojumu “Līguma noslēgšana Portāla Kadastrs.lv izmantošanai”).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 03.06.2022