Kadastra subjekta datu pārlūkošanas abonēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Portālā Kadastrs.lv var pastāvīgi pārlūkot Kadastra informācijas sistēmas teksta datus par kadastra subjektu (nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju).

Tiesības veikt Kadastra informācijas sistēmas teksta datu par kadastra subjektiem apstrādi (piemēram, pārlūkošanu vai meklēšanu pēc personas koda) Valsts zemes dienests (VZD) nodrošina tikai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām.

Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnes www.vzd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi” -> “Informācijas izsniegšana” -> “Portāla Kadastrs.lv pakalpojumi”-> “Kadastra subjekta datu pārlūkošanas abonēšana”.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Tiešsaistē pieejams identificētai personai
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma saņemšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma saņemšana
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu:
Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu Īpašums 2,85 EUR 0,00 EUR 2,85 EUR
Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu Mēnesis 162,50 EUR 0,00 EUR 162,50 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"