Kadastra subjekta datu pārlūkošanas abonēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Portālā Kadastrs.lv var pastāvīgi pārlūkot Kadastra informācijas sistēmas teksta datus par kadastra subjektu (nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju).

Tiesības veikt Kadastra informācijas sistēmas teksta datu par kadastra subjektiem apstrādi (piemēram, pārlūkošanu vai meklēšanu pēc personas koda) Valsts zemes dienests (VZD) nodrošina tikai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām.

Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnes www.vzd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi” -> “Informācijas izsniegšana” -> “Portāla Kadastrs.lv pakalpojumi”-> “Kadastra subjekta datu pārlūkošanas abonēšana”.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Tiešsaistē pieejams identificētai personai
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 09.01.2022