Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) ja nepieciešams noskaidrot nekustamā īpašuma vai tā objektu (zemes vienības, būves, telpu grupas, zemes vienības daļas) vēsturisko kadastrālo vērtību uz noteikto datumu, jebkura persona var pasūtīt informāciju par objektu kadastrālo vērtību, kāda tā bija noteikta viena vai vairāku kalendāro gadu ietvaros.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē nekavējoties vai 11 darba dienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Informāciju par kadastra objekta vēsturisko vērtību var sagatavot, ja nekustamais īpašums vai tā objekts uz noteikto datumu ir bijis reģistrēts Kadastrā. Pieprasot pakalpojumu, iespējami precīzi jānorāda īpašuma vai tā objekta gadu, datumu uz kuru ir nepieciešama vēsturiskā kadastrālā vērtība.

Informāciju var saņemt izmantojot e-pakalpojumu "Vēsturiskā kadastrālā vērtība" portālā Kadastrs.lv (skatīt 2.soli). Portālā vēsturisko kadastrālo vērtību var pārlūkot tikai par nekustamo īpašumu.

Pieprasot pakalpojumu klātienē, pa pastu, pa e - pastu, e - adresē vai izmantojot portāla Latvija.lv  e - pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” persona iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu, norādot:
- nekustamo īpašumu vai kadastra objektu (zemes vienību, telpu grupu, būvi, zemes vienības daļu), par kuru vēlas saņemt informāciju par vēsturisko kadastrālo vērtību;
- datumu, uz kuru ir nepieciešama vēsturiskā kadastrālā vērtība;
- informācijas saņemšanas veidu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Portālā Kadastrs.lv ikvienam interesentam pieejams e-pakalpojums „Vēsturiskā kadastrālā vērtība” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Saņemt Kadastra datus”.

E - pakalpojuma ietvaros tiešsaistē var pārlūkot informāciju par Kadastrā reģistrēta nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību uz noteikto datumu sākot no 2010. gada 1. janvāra.
Personai e - pakalpojums pieejams autentificējoties portālā Kadastrs.lv ar portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Ja nepieciešams saņemt informāciju par nekustamā īpašuma vai kadastra objekta (zemes vienības, telpu grupas, būves, zemes vienības daļas) vēsturisko kadastrālo vērtību dokumenta veidā ar parakstu vai par datumu pirms 2010.gada 1.janvāra, tad brīvas formas rakstisku pieprasījumu pakalpojuma saņemšanai var iesniegt:

- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā;
Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).
- nosūtot elektronisku iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e - pasta adresi vai VZD oficiālo e - adresi;
- pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra adresi;
- nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e - pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Vēsturiskā kadastrālā vērtība
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...