Informācija par vēsturisko kadastrālo vērtību
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Portāla Kadastrs.lv e-pakalpojuma “Vēsturiskā kadastrālā vērtība” ietvaros tiešsaistē bez maksas var pārlūkot nekustamā īpašuma vēsturisko kadastrālo vērtību sākot no 2010.gada 1.janvāra.

E-pakalpojuma ietvaros vēsturisko kadastrālo vērtību var pārlūkot tikai par nekustamo īpašumu. Izsniegtā informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko kadastrālo vērtību nav spēkā esoša, ja normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos manuāli ir pārrēķināta nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības, būves vai telpu grupas vēsturiskā kadastrālā vērtība. Manuāli pārrēķinātā vēsturiskā kadastrālā vērtība netiek reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā.

Ja informācija par nekustamā īpašuma vai kadastra objekta (zemes vienības, telpu grupas, būves, zemes vienības daļas) vēsturisko kadastrālo vērtību nepieciešama dokumenta veidā ar parakstu vai, ja nepieciešama informācija par vēsturisko kadastrālo vērtību līdz 2010.gada 1.janvārim vai vēsturisko kadastrālo vērtību, kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos tika pārrēķināta manuāli, tad Valsts zemes dienestā (VZD) jāiesniedz rakstveida pieprasījums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
E-pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē vai pēc pieprasījuma
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnē - https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/ipvkv2

Ja informāciju sagatavo dokumenta veidā, pakalpojuma izpildes materiāla oriģinālu primāri sagatavo elektroniska dokumenta veidā. Ja pakalpojuma izpildes materiālu nepieciešams saņemt papīra veidā, VZD to sagatavo pēc klienta pieprasījuma, papildus piemērojot maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē. Ja papīra veida dokumentu nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt:
-pakalpojumu portāla Kadastrs.lv sadaļā “Elektroniskie pakalpojumi” -> “Saņemt Kadastra datus” -> "Vēsturiskā kadastrālā vērtība".
Pieprasot e-pakalpojumu, jānorāda datums, uz kuru ir nepieciešama vēsturiskā kadastrālā vērtība (sākot no 2010. gada 1. janvāra).
Iesniedzot pieprasījumu elektroniskā veidā:
– ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstītu pieteikumu nosūtot uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi;

– pēc iepriekšēja pieraksta klātienē jebkurā VZD KAC.
Pasūtot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pasi vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai - arī pilnvarojuma dokuments;

– pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD KAC adresi.

Pasūtījuma izpildi, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, VZD uzsāk tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD KAC.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
3. solis / Pasūtījuma izpilde
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto informāciju var saņemt:
- tiešsaistē Portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls” -> “Mans konts”, kur pie attiecīgā e-pakalpojuma ieraksta tiek attēlota nekustamā īpašuma vēsturiskā kadastrālā vērtība uz pieprasīto datumu (ja pakalpojumu pieprasījāt, izmantojot portāla Kadastrs.lv e-pakalpojumu “Vēsturiskā kadastrālā vērtība”)
2. pieprasījumā norādītajā veidā:
- portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls” -> “Mans konts”;
Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
- uz e-pastu vai e-adresē;
- pēc iepriekšēja pieraksta klātienē jebkurā VZD KAC;
Saņemot dokumentu VZD KAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai – arī pilnvara.
- pa pastu (pasta izdevumus apmaksā informācijas pieprasītājs).
Dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...