Informācija par vēsturisko kadastrālo vērtību
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Portāla Kadastrs.lv e-pakalpojuma “Vēsturiskā kadastrālā vērtība” ietvaros tiešsaistē bez maksas var pārlūkot nekustamā īpašuma vēsturisko kadastrālo vērtību sākot no 2010.gada 1.janvāra.

E-pakalpojuma ietvaros vēsturisko kadastrālo vērtību var pārlūkot tikai par nekustamo īpašumu. Izsniegtā informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko kadastrālo vērtību nav spēkā esoša, ja normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos manuāli ir pārrēķināta nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības, būves vai telpu grupas vēsturiskā kadastrālā vērtība. Manuāli pārrēķinātā vēsturiskā kadastrālā vērtība netiek reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā.

Ja informācija par nekustamā īpašuma vai kadastra objekta (zemes vienības, telpu grupas, būves, zemes vienības daļas) vēsturisko kadastrālo vērtību nepieciešama dokumenta veidā ar parakstu vai, ja nepieciešama informācija par vēsturisko kadastrālo vērtību līdz 2010.gada 1.janvārim vai vēsturisko kadastrālo vērtību, kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos tika pārrēķināta manuāli, tad Valsts zemes dienestā (VZD) jāiesniedz rakstveida pieprasījums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
E-pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē vai pēc pieprasījuma
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt:
-pakalpojumu portāla Kadastrs.lv sadaļā “Elektroniskie pakalpojumi” -> “Saņemt Kadastra datus” -> "Vēsturiskā kadastrālā vērtība".
Pieprasot e-pakalpojumu, jānorāda datums, uz kuru ir nepieciešama vēsturiskā kadastrālā vērtība (sākot no 2010. gada 1. janvāra).
2. iesniedzot pieprasījumu:
2.1. elektroniskā veidā:
- ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstītu pieteikumu nosūtot uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi.
- izmantojot portāla Latvija.lv e - pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu.
2.2. pēc iepriekšēja pieraksta klātienē jebkurā VZD KAC.
Pasūtot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pasi vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai - arī pilnvarojuma dokuments.
2.3. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD KAC adresi.
Pasūtījuma izpildi, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, VZD uzsāk tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD KAC.

Detalizētāka informācija pieejama VZD tīmekļvietnes www.vzd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi”->“Informācijas izsniegšanas pakalpojumi”->“Portāla Kadastrs.lv pakalpojumi” ->“Informācija par vēsturisko kadastrālo vērtību”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
VPVKAC
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas novada Ludzas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada Smiltenes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Parādīt visus...