Informācija par vēsturisko kadastrālo vērtību
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Portāla Kadastrs.lv e-pakalpojuma “Vēsturiskā kadastrālā vērtība” ietvaros tiešsaistē bez maksas var pārlūkot nekustamā īpašuma vēsturisko kadastrālo vērtību sākot no 2010.gada 1.janvāra.

E-pakalpojuma ietvaros vēsturisko kadastrālo vērtību var pārlūkot tikai par nekustamo īpašumu. Izsniegtā informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko kadastrālo vērtību nav spēkā esoša, ja normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos manuāli ir pārrēķināta nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības, būves vai telpu grupas vēsturiskā kadastrālā vērtība. Manuāli pārrēķinātā vēsturiskā kadastrālā vērtība netiek reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā.

Ja informācija par nekustamā īpašuma vai kadastra objekta (zemes vienības, telpu grupas, būves, zemes vienības daļas) vēsturisko kadastrālo vērtību nepieciešama dokumenta veidā ar parakstu vai, ja nepieciešama informācija par vēsturisko kadastrālo vērtību līdz 2010.gada 1.janvārim vai vēsturisko kadastrālo vērtību, kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos tika pārrēķināta manuāli, tad Valsts zemes dienestā (VZD) jāiesniedz rakstveida pieprasījums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
E-pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē vai pēc pieprasījuma
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 10.05.2023