Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju atlasīt Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos objektus (zemes vienības, zemes vienību daļas, būves vai telpu grupas) pēc iepriekš noteiktiem parametriem:
–  zemes vienības – pēc kadastra apzīmējuma, platības, lietošanas veida, valdošā lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma ballēs, lietošanas mērķa, zemes vienība ir/nav apbūvēta;
–  zemes vienības daļas – pēc kadastra apzīmējuma;
–  būves – pēc kadastra apzīmējuma, platības, galvenā lietošanas veida, būves tipa, ekspluatācijas uzsākšanas gada, virszemes stāvu skaita, pazemes stāvu skaitu, būves fiziskā stāvokļa, telpu grupu skaita būvē;
–  telpu grupas – pēc kadastra apzīmējuma, platības, lietošanas veida, zemākā piesaistes stāva, telpu skaita telpu grupā.

Zemes vienības, būves vai zemes vienības daļas var atlasīt, norādot vienu vai vairākus atlases parametrus un iezīmējot interesējošo apgabalu kartē vai iezīmējot kartē konkrētu administratīvo vienību (novadu, pagastu, pilsētu vai ciemu). Neatzīmējot apgabalu vai administratīvo vienību kartē, datu atlase tiks veikta starp visiem kadastra objektiem Latvijas teritorijā. Datu atlase ir iespējama arī telpu grupām.  

Atlasītos kadastra objektus var pārlūkot kartē (izņemot telpu grupas), kā arī saņemt kadastra teksta pamatdatus par tiem.  

Vienā meklēšanas reizē sistēma var atlasīt ne vairāk kā 500 objektus. Ja, veicot datu atlasi, ir atlasīti 500 objekti un konstatēts, ka nav atlasīti visi objekti iezīmētajā apgabalā, kuri atbilst izvēlētajiem parametriem, tad datu atlasei norāda mazāku apgabalu kartē vai precizē meklēšanas parametrus.

Pakalpojums pieejams tiešsaistē tikai identificētiem lietotājiem.
E-pakalpojuma ietvaros datu atlases rīks ir pieejams 24 stundas no kartes atvēršanas brīža.

Pakalpojuma ietvaros ir pieejami šādi telpiskie dati:  
–  Kadastra informācijas sistēmas telpiskie dati (attēlotas zemes vienību un zemes vienību daļu robežas, būvju kontūras);
–  Valsts adrešu reģistra telpiskie...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojumu var saņemt:
1.Portāla Kadastrs.lv sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi” -> “Apskatīt tematiskās kartes, atlasīt un lejupielādēt datus” -> “Datu atlašu veidošana”, autentificējoties ar portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.
2. Portālā Latvija.lv, autentificējoties ar portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem, izmantojot e-pakalpojumu „Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Datu atlašu veidošana
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pārtraukta e-pakalpojuma lietošanu, ja nav beidzies e-pakalpojuma lietošanas periods (24 stundas), var atjaunot portāla:
1. Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls->Mans konts->E-pakalpojumu vēsture”, izmantojot pogu “Atvērt karti” pie attiecīgā e-pakalpojuma ieraksta;
2. Latvija.lv sadaļā „Mana darba vieta->Sarakste->Saņemtie”, atkārtoti uzklikšķinot uz e-pakalpojuma saites “Uzsākt e-pakalpojuma izmantošanu”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Datu atlašu veidošana