Pabalsts pirmklasniekam (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Pabalstu 30 eiro apmērā vienu reizi ir tiesības saņemt ģimenei, kurā bērns kalendārā gada septembrī ir uzsācis mācības pirmajā klasē Liepājas pilsētas vispārējās izglītības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta saņemšanai persona (bērna vecāks,  tā aizbildnis vai pilnvarotā persona) ne vēlāk kā līdz kalendārā gada 15. oktobrim iesniedz pieteikumu skolā, Sociālajā dienestā vai elektroniski pašvaldības elektronisko pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu ieskaita iesniegumā norādītajā norēķinu kontā.  
Atteikums par pabalsta piešķiršanu tiek nosūtīts ierakstītā vēstulē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus