Fitosanitārais sertifikāts
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lai izvestu augus un augu produktus no Latvijas uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts eksportam vai reeksportam. Fitosanitārais sertifikāts ir dokuments, kas apliecina, ka eksportētā augu produkcija pirms tās izvešanas no Latvijas ir pārbaudīta un atbilst kravas saņēmējvalsts fitosanitārajām prasībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā 48 stundas pirms eksporta
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - 48 stundu laikā, ja jau iepriekš ir veiktas vai nav nepieciešamas augu produkcijas laboratoriskās analīzes
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojums
• Klients dokumentus iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā (KUVIS)
• Lai to izdarītu, aizpilda un Valsts augu aizsardzības dienestā iesniedz “Pieteikumu KUVIS lietošanai” un noslēdz “Līgumu par maksas pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību”
• Kad pēc pieteikuma iesniegšanas ir saņemts lietotājvārds un parole, autorizējas KUVIS

Videopamācība "Elektroniska iesnieguma aizpildīšana fitosanitārā sertifikāta saņemšanai" pieejama šeit: https://www.youtube.com/watch?v=Q3-uqD_8P9I&t=41s

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai uz oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Valsts augu aizsardzības dienests:
• noskaidro augu un augu produkcijas fitosanitārās prasības kravas saņēmējvalstī;
• veic augu produkcijas pārbaudi (nepieciešamības gadījumā ņem paraugu un veic laboratoriskās analīzes);
• izsniedz personai fitosanitāro sertifikātu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 12.punktu.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas inspektors pārbauda klienta deklarētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus un izsniedz fitosanitāro sertifikātu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...