Apliecība darbībām ar augu aizsardzības līdzekļiem
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lai persona varētu veikt darbības ar pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem (pārdot, pirkt, lietot augu aizsardzības līdzekļus, kā arī konsultēt pircējus), tai ir sekmīgi jānokārto rakstveida pārbaudījums un jāsaņem atbilstoša apliecība:
• profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība darbībām ar pirmās vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem;
• augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem;
• augu aizsardzības konsultanta apliecība;
• augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kuras darbība saistīta ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, izplatīšanu, konsultēšanu
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - pārbaudījuma kārtošanas dienā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

Iesniedzamie dokumenti
Ja apliecības izsniegšana notiek pie apmācību veicēja:
• Iesniegums apliecības saņemšanai augu aizsardzības jomā (uz veidlapas)
• Fotogrāfija 3x4 cm
Ja apliecības izsniegšana notiek Valsts augu aizsardzības dienestā pēc apmācībām:
• Iesniegums apliecības saņemšanai augu aizsardzības jomā (uz veidlapas)
• Fotogrāfija 3x4 cm
• Apmācību veicēja izsniegta izziņa par attiecīgā apmācību kursa noklausīšanos
Ja apliecības izsniegšana notiek Valsts augu aizsardzības dienestā bez apmācībām:
• Iesniegums apliecības saņemšanai augu aizsardzības jomā (uz veidlapas)
• Fotogrāfija 3x4 cm
• Izglītības dokumenta kopija, kas apliecina, ka pretendentam ir atbilstoša izglītība apliecības saņemšanai bez apmācībām

Valsts augu aizsardzības dienests:
• organizē zināšanu pārbaudījumus (ar apmācībām vai bez tām) un izsniedz apliecības darbībām ar augu aizsardzības līdzekļiem:
- profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, kas strādā ar pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem;
- profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, kas strādā ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem;
- augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem;
- augu aizsardzības līdzekļu pārdevējiem;
- augu aizsardzības konsultantiem;
• pieņem lēmumu par apliecības neizsniegšanu, ja persona nav sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Latgales reģionālā nodaļa Daugavpilī
Rīgas reģionālā nodaļa
Valsts augu aizsardzības dienests
Vidzemes reģionālā nodaļa Valmierā
Parādīt visus...
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 99. un 100.punktu.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Klients ierodas pie apmācību veicēja, Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā, kārto rakstveida pārbaudījumu un saņem apliecību vai lēmumu par apliecības neizsniegšanu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...