Apliecība darbībām ar augu aizsardzības līdzekļiem
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lai persona varētu veikt darbības ar pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem (pārdot, pirkt, lietot augu aizsardzības līdzekļus, kā arī konsultēt pircējus), tai ir sekmīgi jānokārto rakstveida pārbaudījums un jāsaņem atbilstoša apliecība:
• profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība darbībām ar pirmās vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem;
• augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem;
• augu aizsardzības konsultanta apliecība;
• augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kuras darbība saistīta ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, izplatīšanu, konsultēšanu
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - pārbaudījuma kārtošanas dienā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
Atgādinājums
• Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības darbībām ar pirmās vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem derīguma termiņš ir pieci gadi.
• Persona, kas saņēmusi profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību darbībām ar pirmās vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem, automātiski uz pieciem gadiem iegūst arī augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja un lietošanas operatora statusu.
• Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecības derīguma termiņš ir desmit gadu.
• Augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecības derīguma termiņš ir pieci gadi.
• Augu aizsardzības konsultanta apliecības derīguma termiņš ir pieci gadi.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.03.2023