Speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Augu aizsardzības līdzekļus drīkst laist tirgū augu aizsardzības līdzekļu izplatītājs – komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai.
Ir šādi licenču veidi:
• pirmās, otrās un trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai;
• trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai.
Licence nepieciešama katrai augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vai uzglabāšanas vietai.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņi:
• Speciālās atļaujas (licences) saņemšanai – vienu mēnesi pirms plānotās pirmreizējās augu aizsardzības līdzekļu laišanas tirgū
• Speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijai – tiklīdz mainās licencē norādītā informācija
• Speciālās atļaujas (licences) anulēšanai – tiklīdz komersants vēlas pārtraukt augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū

Pakalpojuma saņemšanas termiņi:
• Speciālās atļaujas (licences) saņemšana vai pārreģistrācija – mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas
• Speciālās atļaujas (licences) anulēšana – 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts augu aizsardzības dienests Izplatīšanas termiņa pagarināšana augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš
Valsts augu aizsardzības dienests Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem