Speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Augu aizsardzības līdzekļus drīkst laist tirgū augu aizsardzības līdzekļu izplatītājs – komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai.
Ir šādi licenču veidi:
• pirmās, otrās un trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai;
• trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai.
Licence nepieciešama katrai augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vai uzglabāšanas vietai.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņi:
• Speciālās atļaujas (licences) saņemšanai – vienu mēnesi pirms plānotās pirmreizējās augu aizsardzības līdzekļu laišanas tirgū
• Speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijai – tiklīdz mainās licencē norādītā informācija
• Speciālās atļaujas (licences) anulēšanai – tiklīdz komersants vēlas pārtraukt augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū

Pakalpojuma saņemšanas termiņi:
• Speciālās atļaujas (licences) saņemšana vai pārreģistrācija – mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas
• Speciālās atļaujas (licences) anulēšana – 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai uz oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pārbauda augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vai uzglabāšanas vietu;
• pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz speciālo atļauju (licenci);
vai
• pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju, izsniedzot to ar iepriekšējo reģistrācijas numuru, ja mainās:
• licencē norādītā informācija (komersanta nosaukums vai adrese, izplatīšanas vietas nosaukums vai adrese);
• licences veids (klase);
• izplatīšanas veids (uzglabāšana vai tirdzniecība);
vai
• pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumu Nr.682 “Noteikumi par speciālajām atļaujām (licencēm) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai” 21.punktu.

Valsts nodevas apmērs (par katru izplatīšanas vietu):
• par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pirmās, otrās un trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai 142,29 EUR;
• par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai 71,14 EUR;
• par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju 7,11 EUR.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr. LV85TREL1060160929900
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.2.9.9.
Mērķis: Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pirmās, otrās un trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai
vai
Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai
vai
Par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pasts
• Klients saņem lēmumu un speciālo atļauju (licenci) uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un speciālo atļauju (licenci)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki