Speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Augu aizsardzības līdzekļus drīkst laist tirgū augu aizsardzības līdzekļu izplatītājs – komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai.
Ir šādi licenču veidi:
• pirmās, otrās un trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai;
• trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai.
Licence nepieciešama katrai augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vai uzglabāšanas vietai.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņi:
• Speciālās atļaujas (licences) saņemšanai – vienu mēnesi pirms plānotās pirmreizējās augu aizsardzības līdzekļu laišanas tirgū
• Speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijai – tiklīdz mainās licencē norādītā informācija
• Speciālās atļaujas (licences) anulēšanai – tiklīdz komersants vēlas pārtraukt augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū

Pakalpojuma saņemšanas termiņi:
• Speciālās atļaujas (licences) saņemšana vai pārreģistrācija – mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas
• Speciālās atļaujas (licences) anulēšana – 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi