Speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Augu aizsardzības līdzekļus drīkst laist tirgū augu aizsardzības līdzekļu izplatītājs – komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai.
Ir šādi licenču veidi:
• pirmās, otrās un trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai;
• trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai.
Licence nepieciešama katrai augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vai uzglabāšanas vietai.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņi:
• Speciālās atļaujas (licences) saņemšanai – vienu mēnesi pirms plānotās pirmreizējās augu aizsardzības līdzekļu laišanas tirgū
• Speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijai – tiklīdz mainās licencē norādītā informācija
• Speciālās atļaujas (licences) anulēšanai – tiklīdz komersants vēlas pārtraukt augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū

Pakalpojuma saņemšanas termiņi:
• Speciālās atļaujas (licences) saņemšana vai pārreģistrācija – mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas
• Speciālās atļaujas (licences) anulēšana – 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
• Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
• Ārvalstu uzņēmējiem lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja papildus izmantot arī alternatīvu strīdu risināšanas mehānismu (SOLVIT) https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT
Atgādinājums
• Iesniegumā jānorāda precīza, pilnīga informācija (izplatīšanas vietas nosaukumam jābūt identiskam ar struktūrvienības reģistrācijas apliecībā norādīto)
• Tirdzniecības vai uzglabāšanas vietai jāatbilst augu aizsardzības līdzekļu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām
Brīdinājums
Ja iesniegumā norādītā informācija nav pilnīga vai tirdzniecības un uzglabāšanas vieta neatbilst noteikumu prasībām, vai nav samaksāta valsts nodeva, Valsts augu aizsardzības dienests rakstveidā pieprasa precizēt informāciju vai novērst trūkumus, norādot termiņu
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.11.2021