Preču zīmes reģistrācijas atjaunošana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Reģistrāciju var atjaunot ik pēc 10 gadiem, ikreiz uz jaunu 10 gadu periodu. Preču zīmi var atjaunot tās spēkā esības pēdējā gada laikā, samaksājot attiecīgu maksu
Saņēmēji:
Jebkura persona
Patentu valdē reģistrētas preču zīmes īpašnieks vai tā pārstāvis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Preču zīmes reģistrācijas atjaunošanas lūguma iesniegšana
Jāiesniedz aizpildīta preču zīmes reģistrācijas atjaunošanas veidlapa, kas ietver:
1) lūgumu atjaunot preču zīmi;
2) preču zīmes, kura jāatjauno, reģistrācijas numurs;
3) ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt pieteicēju;
4) to preču un pakalpojumu sarakstu, kuriem pieprasīta preču zīmes reģistrācijas atjaunošana.

Vienā iesniegumā var pieprasīt tikai vienas preču zīmes reģistrācijas atjaunošanu.

Iesniedzot reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu, ir jāsamaksā reģistrācijas atjaunošanas maksa.
Ja iesniegšanas termiņš ir nokavēts un preču zīmes spēkā esamības termiņš ir izbeidzies, pēc īpašnieka lūguma Patentu valde piešķir reģistrācijas atjaunošanai sešu mēnešu papildu termiņu pēc reģistrācijas spēkā esamības termiņa izbeigšanās un atjauno reģistrāciju, ja kopā ar reģistrācijas atjaunošanas maksu ir samaksāta arī atbilstošā papildmaksa (sk. MK 2015. gada 15. decembra noteikumus Nr. 723 ""Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis").

Pilnvaru iesniegumam pievieno, ja to iesniedz ar tādas pilnvarotas personas starpniecību, kura pirms tam nav pārstāvējusi preču zīmes īpašnieku. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls un, ja pilnvara attiecas uz vairākiem iesniegumiem, katram iesniegumam jāpievieno atsevišķa kopija. Pilnvara var tikt sastādīta brīvā formā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Preču zīmes reģistrācijas atjaunošana un publikācija
Ja iesniegums par reģistrācijas atjaunošanu atbilst normatīvo aktu prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par preču zīmes reģistrācijas atjaunošanu.

Ziņas par preču zīmes reģistrācijas atjaunošanu iekļauj Preču zīmju reģistrā.

Informāciju par preču zīmes reģistrācijas atjaunošanu publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

Preču zīmes reģistrācijas īpašniekam izsniedz izrakstu no Preču zīmju reģistra par reģistrācijas atjaunošanu; izrakstu izsniedz papīra vai elektroniskā formātā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010