Atļauja normatīvajos aktos neminēta mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Atļauju tāda mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kas nav minēts Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506 1.pielikumā izsniedz, ja mēslošanas līdzeklis un substrāts neatbilst šo noteikumu prasībām, bet nav bīstams cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kura ražo vai ieved:
• mēslošanas līdzekli, kas nav minēts Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506 1.pielikumā un kam nav EK marķējuma saskaņā ar regulas Nr.2003/2003 prasībām
• substrātu, kas nav minēts Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506 1.pielikumā
Termiņš:
Pakalpojuma pieprasīšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - 15 darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
• Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
• Ārvalstu uzņēmējiem lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja papildus izmantot arī alternatīvu strīdu risināšanas mehānismu (SOLVIT). https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.11.2021