Atļauja konvencionālas izcelsmes sēklu un pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Bioloģiskajā lauksaimniecībā ir atļauts izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi, ja nav pieejamas bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls.
Pārliecināties, vai ir pieejamas bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls, iespējams Valsts augu aizsardzības dienesta uzturētajā “Pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiāla datu bāzē”.
Tikai tajā gadījumā, ja pēc noteiktā aktualizācijas termiņa datu bāzē nav iekļauta informācija par pieejamām bioloģiskas izcelsmes sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiālu un attiecīgajai augu sugai nav piešķirta vispārējā atļauja, lauksaimnieks drīkst pieprasīt individuālo atļauju tādu sēklu (sēklu maisījumu) un veģetatīvās pavairošanas materiāla izmantošanai, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš:
Sēklām un sēklas kartupeļiem:
• dārzeņiem no 21. janvāra līdz 15. jūnijam
• labībai, lopbarības augiem, bietēm, eļļas augiem, šķiedraugiem (izņemot ziemāju formas) no 6. februāra līdz 15. jūnijam
• kartupeļiem no 6. aprīļa līdz 15. jūnijam
• ziemāju formas lopbarības, eļļas augiem no 21. jūlija līdz 20. augustam
• ziemāju labībai no 6. septembra līdz 15. oktobrim
Veģetatīvās pavairošanas materiālam citām sugām:
• dārzeņiem un citiem lakstaugiem no 6. aprīļa līdz 15. aprīlim
• augļu kokiem un krūmogulājiem (pirmais termiņš) no 11. maija līdz 20. maijam
• zemenēm no 21. jūlija līdz 30. jūlijam
• augļu kokiem un krūmogulājiem (otrais termiņš) no 6. septembra līdz 15. septembrim

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
• 20 darbdienu laikā pēc Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumu Nr.485 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 32.punktā noteiktā termiņa, ja iesniegums iesniegts pirms šī termiņa
• 20 darbdienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas, ja iesniegums iesniegts pēc Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumu Nr.485 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 32.punktā noteiktā termiņa
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts augu aizsardzības dienests Ziņu iesniegšana par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un pavairošanas materiālu