Iesnieguma par mēslošanas līdzekļa ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis" uzskaiti iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Mēslošanas līdzekļa ar marķējumu “EK mēslošanas līdzeklis” (saskaņā ar regulu Nr. 2003/2003) ražotājs vai ievedējs, vai iepakotājs pirms mēslošanas līdzekļa laišanas tirgū iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par mēslošanas līdzekļa uzskaiti.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas ražo, ieved vai iepako mēslošanas līdzekli ar marķējumu “EK mēslošanas līdzeklis”
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā mēnesi pirms mēslošanas līdzekļa laišanas tirgū
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
• izziņa vai tās kopija, kur ražotājs apliecina, ka mēslošanas līdzeklis atbilst regulas Nr.2003/2003 prasībām
• mēslošanas līdzekļa identifikācijas marķējuma teksts oriģinālvalodā un latviešu valodā saskaņā ar regulu Nr.2003/2003

Pakalpojums ir bezmaksas.

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• ievada informāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Informācijas publicēšana
Iesniegtā informācija ir publicēta Mēslošans līdzekļu un substrātu valsts reģistrā
Informācija par publisko reģistru
Maksājumi: Skatīt maksājumus