Ziņu iesniegšana par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un pavairošanas materiālu
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Bioloģiskajā lauksaimniecībā ir atļauts izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi, ja nav pieejamas bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls.
Lai palīdzētu lauksaimniekiem atrast bioloģiski audzētas sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu, katra Eiropas Savienības dalībvalsts nodrošina elektroniskas datubāzes izveidi, kurā norādītas šķirnes, kuru bioloģiski audzētās sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls ir pieejami attiecīgās valsts tirgū.
Latvijā šie dati ir pieejami Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas datu bāzēs saskaņā ar sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiāla ražotāju/sagatavotāju/importētāju iesniegtajām ziņām par tirdzniecībai piedāvātajām bioloģiskās izcelsmes sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiālu.
Valsts augu aizsardzības dienests:
• izvērtē sēklu vai veģetatīvās pavairošanas materiāla ražotāja/sagatavotāja/importētāja iesniegtās ziņas;
• pieņem lēmumu par informācijas iekļaušanu “Pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklu un sēklas kartupeļu datu bāzē” vai “Pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības veģetatīvās pavairošanas materiāla datu bāzē”.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas reģistrēta Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā un iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, un kura:
• ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts bioloģiskās lauksaimniecības produktus (sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu), lai tos pārdotu
• pārdod šādus produktus
Termiņš:
Ziņu iesniegšanas termiņš
Sēklām un sēklas kartupeļiem:
• segto platību dārzeņiem – 20. janvāris
• vasarāju labībai, bietēm, lopbarības augiem, liniem, vasaras rapsim, vasaras ripsim un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem, kā arī atklātā lauka dārzeņiem – 5. februāris
• kartupeļiem – 5. aprīlis
• ziemas rapsim, ziemas ripsim – 20. jūlijs
• ziemāju labībām – 5. septembris
Citam veģetatīvās pavairošanas materiālam:
• dārzeņiem un citiem lakstaugiem – 5. aprīlis
• zemenēm – 20. jūlijs
• augļu kokiem un krūmogulājiem – 10. maijs un 5. septembris

Pakalpojuma saņemšanas termiņš - piecu darbdienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Ziņu iesniegšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

Pakalpojums ir bezmaksas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Latgales reģionālā nodaļa Daugavpilī
Rīgas reģionālā nodaļa
Valsts augu aizsardzības dienests
Vidzemes reģionālā nodaļa Valmierā
Parādīt visus...
2. solis / Ziņu publicēšana datu bāzēs
Ziņas tiek publicētas publiskajās datu bāzēs
Maksājumi: Skatīt maksājumus