Ziņu iesniegšana par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un pavairošanas materiālu
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Bioloģiskajā lauksaimniecībā ir atļauts izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi, ja nav pieejamas bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls.
Lai palīdzētu lauksaimniekiem atrast bioloģiski audzētas sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu, katra Eiropas Savienības dalībvalsts nodrošina elektroniskas datubāzes izveidi, kurā norādītas šķirnes, kuru bioloģiski audzētās sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls ir pieejami attiecīgās valsts tirgū.
Latvijā šie dati ir pieejami Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas datu bāzē saskaņā ar sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiāla ražotāju/sagatavotāju/importētāju iesniegtajām ziņām par tirdzniecībai piedāvātajām bioloģiskās izcelsmes sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiālu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas reģistrēta Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā un iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, un kura:
• ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts bioloģiskās lauksaimniecības produktus (sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu), lai tos pārdotu
• pārdod šādus produktus
Termiņš:
Ziņu iesniegšanas termiņš
Sēklām un sēklas kartupeļiem:
• dārzeņiem – 20. janvāris
• labībai, lopbarības augiem, bietēm, eļļas augiem, šķiedraugiem (izņemot ziemāju formas) – 5. februāris
• kartupeļiem – 5. aprīlis
• ziemāju formas lopbarības, eļļas augiem – 20. jūlijs
• ziemāju labībai – 5. septembris
Veģetatīvās pavairošanas materiālam citām sugām:
• dārzeņiem un citiem lakstaugiem – 5. aprīlis
• augļu kokiem un krūmogulājiem (pirmais termiņš) – 10. maijs
• zemenēm – 20. jūlijs
• augļu kokiem un krūmogulājiem (otrais termiņš) – 5. septembris

Pakalpojuma saņemšanas termiņš - piecu darbdienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
Atgādinājums
• Bioloģiskās izcelsmes sēklu materiālam jābūt sertificētam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību un jāatbilst bioloģiskās lauksaimniecības prasībām
• Ja mainās sēklu vai veģetatīvās pavairošanas materiāla pieejamais daudzums, persona vienas darbdienas laikā rakstveidā par to informē Valsts augu aizsardzības dienestu, kas atjauno informāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā trīs darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas
Brīdinājums
Ja iesniegumā nav norādīta visa nepieciešamā informācija, Valsts augu aizsardzības dienests rakstveidā pieprasa izdarīt precizējumus, kas jāveic desmit darbdienu laikā
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.11.2021