Reģistrācija Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā vai svītrošana no reģistra
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā jāreģistrējas, ja persona vēlas:
• saņemt valsts un Eiropas Savienības atbalsta maksājumus par izaudzētajiem lauksaimniecības produktiem (dārzeņiem, kartupeļiem, augļu koku un ogulāju produkciju) saņemt valsts;
vai/un
• produktu marķējumā iekļaut nacionālās pārtikas shēmas norādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām (piemēram, “Zaļā karotīte”);
vai/un
• piedalīties programmā “Piens un augļi skolai”.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Tikai tās personas, kuras audzē kultūraugus, kas minēti Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumu Nr.1056 “Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība” 1. un 2.pielikumā
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - līdz kārtējā gada 22.maijam (reģistrācija), bez ierobežojuma (svītrošana)
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - desmit darbdienu laikā (reģistrācija), piecu darbdienu laikā (svītrošana)
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojums
• Klients autentificējas zemkopības nozares
e-pakalpojumu vietnē un iesniedz iesniegumu

E-pasts
• Klients nosūta iesniegumu uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai uz oficiālo elektronisko adresi
• Iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta iesniegumu pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Iesniedzamie dokumenti
Reģistrācijai reģistrā - aizpildīta iesnieguma veidlapa
Svītrošanai no reģistra – iesniegums brīvā formā par svītrošanu no Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistra

Pakalpojums ir bezmaksas.

Valsts augu aizsardzības dienests izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par:
• personas reģistrāciju Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā;
vai
• personas svītrošanu no reģistra.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
E-pakalpojums
• Klients autentificējas zemkopības nozares
e-pakalpojumu vietnē un saņem lēmumu

E-pasts
• Klients saņem lēmumu uz oficiālo elektronisko adresi vai norādīto e-pasta adresi

Pasts
• Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki