Izplatīšanas termiņa pagarināšana augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Augu aizsardzības līdzekļus, kuriem beidzies derīguma termiņš, atļauts izplatīt, ja to paraugi atbilst reģistrācijas nosacījumiem un ir attiecīgs Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants – speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai turētājs
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts augu aizsardzības dienests Speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai