Izplatīšanas termiņa pagarināšana augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Augu aizsardzības līdzekļus, kuriem beidzies derīguma termiņš, atļauts izplatīt, ja to paraugi atbilst reģistrācijas nosacījumiem un ir attiecīgs Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants – speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai turētājs
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai uz oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

Licences īpašnieks vismaz piecas darbdienas pirms augu aizsardzības līdzekļa partijas parauga ņemšanas iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā aizpildītu veidlapu “Iesniegums par parauga noņemšanu augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš”. Valsts augu aizsardzības dienesta inspektors ņem augu aizsardzības līdzekļa partijas paraugu.

Pēc tam, kad no akreditētas laboratorijas ir saņemti augu aizsardzības līdzekļa partijas parauga analīžu rezultāti, klients iesniedz šādus dokumentus:
• iesniegumu brīvā formā par izplatīšanas termiņa pagarināšanu augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš;
• akreditētas laboratorijas izsniegta testēšanas pārskata kopiju.

Pēc klienta iesnieguma un analīžu rezultātu saņemšanas Valsts augu aizsardzības dienests sagatavo novērtējumu un pieņem lēmumu par izplatīšanas termiņa pagarināšanu augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Latgales reģionālā nodaļa Daugavpilī
Rīgas reģionālā nodaļa
Valsts augu aizsardzības dienests
Vidzemes reģionālā nodaļa Valmierā
Parādīt visus...
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā 26 EUR (par viena parauga ņemšanu) un 7,42 EUR (par viena novērtējuma sagatavošanu) saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 109. un 110.punktu.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pasts
• Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Valsts augu aizsardzības dienesta inspektors klienta norādītajā adresē ņem augu aizsardzības līdzekļa partijas paraugu
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki