Ziņu iesniegšana par Sosnovska latvāņa izplatību savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā zemē
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā aizliegts audzēt un ievest invazīvo augu sugu sarakstā iekļauto augu sugu – Sosnovska latvāni.
Ar Sosnovska latvāni invadētās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāiesniedz konkrēta normatīvajos aktos noteikta informācija par invadēto teritoriju un plānotajiem Sosnovska latvāņa ierobežošanas pasākumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kuras īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes platībā ieviesies Sosnovska latvānis
Termiņš:
Dokumentu iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Dokumentu iesniegšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

Iesniegumam jāpievieno zemes plāna kopija, kurā norādīta ar Sosnovska latvāni invadētā teritorija un katrā nogabalā norādīta plānotā latvāņa izplatības ierobežošanas metode.

Pakalpojums ir bezmaksas.

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pieņem lēmumu par informācijas iekļaušanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē;
• sniedz datus attiecīgajai pašvaldībai Sosnovska latvāņa ierobežošanas pasākumu organizētai plānošanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Latgales reģionālā nodaļa Daugavpilī
Rīgas reģionālā nodaļa
Valsts augu aizsardzības dienests
Vidzemes reģionālā nodaļa Valmierā
Parādīt visus...