Ziņu iesniegšana par Sosnovska latvāņa izplatību savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā zemē
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā aizliegts audzēt un ievest invazīvo augu sugu sarakstā iekļauto augu sugu – Sosnovska latvāni.
Ar Sosnovska latvāni invadētās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāiesniedz konkrēta normatīvajos aktos noteikta informācija par invadēto teritoriju un plānotajiem Sosnovska latvāņa ierobežošanas pasākumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kuras īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes platībā ieviesies Sosnovska latvānis
Termiņš:
Dokumentu iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta Augu karantīnas departamenta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
Atgādinājums
• Persona katru gadu līdz 15.janvārim paziņo Valsts augu aizsardzības dienestam par izmaiņām iesniegtajā informācijā
• Informāciju par plānotajiem latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem iesniedz ik pēc pieciem gadiem
Normatīvie akti
Augu aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 13.01.1999)
Invazīvo augu sugu saraksts
(Ministru kabinets; noteikumi; 468; 03.07.2008)
Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 467; 03.07.2008)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 11.02.2022