Augšņu agroķīmiskā izpēte
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Ikviens lauksaimnieks ir ieinteresēts iegūt augstu un kvalitatīvu ražu. Lai sasniegtu šo mērķi, ir jāveic pareiza, ekonomiski un agronomiski pamatota mēslošana, ko nav iespējams nodrošināt bez zināšanām par augsnes agroķīmiskajiem rādītājiem. Informāciju par agroķīmiskajiem rādītājiem var iegūt, piesakot laukus augšņu agroķīmiskajai izpētei.
Augšņu agroķīmiskā izpēte ietver:
• profesionālu augsnes paraugu ņemšanu atbilstoši sagatavotam plānam;
• augsnes paraugu analīzi akreditētā laboratorijā;
• augsnes agroķīmisko analīžu rezultātu datorizētu apstrādi un novērtējumu;
• augšņu agroķīmiskās izpētes digitālās kartes un agroķīmiskās izpētes materiālu sagatavošanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
• Ne ilgāk kā deviņu mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas
• Ja ir samaksāts pakalpojuma gala rēķins, iespēju robežās (ņemot vērā izpētei pieteikto platību kopējo apmēru gadā un klimatiskos apstākļus) iespējams saņemt arī ātrāk
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 26.01.2021