Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Komersants, kas izplata augu aizsardzības līdzekļus, nodrošina to apriti un uzskaiti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un katru gadu iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam ziņas par iepriekšējo kalendāra gadu, norādot, kuri augu aizsardzības līdzekļi un kādā daudzumā realizēti lietotājiem.
Valsts augu aizsardzības dienests apkopo informāciju par komersantu izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem Latvijā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants, kas saņēmis Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegtu speciālo atļauju (licenci) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai
Termiņš:
Pārskats jāiesniedz līdz 1.aprīlim par iepriekšējo gadu, labojumi līdz kārtējā gada 1.maijam
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Augu aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 13.01.1999)
Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū
(Ministru kabinets; noteikumi; 949; 24.12.2011)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.11.2021