Informācija par darījumiem, kas ir uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļa maksātājs deklarācijas DK pielikumā norāda visus taksācijas periodā uzsāktos, bet nepabeigtos darījumus ar kapitāla aktīviem.
Fiziskās personas, kas atbilstoši likumam “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir nodokļu maksātāji, par taksācijas gadā gūto ienākumu no kapitāla aktīvu atsavināšanas un aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli par darījumiem, kas ir uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā, aizpilda un par taksācijas gadu līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1. jūnijam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā deklarācijas DK pielikumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskās personas, kuras ir noslēgušas darījumu ar kapitāla aktīviem, paredzot, ka ienākumu no šo kapitāla aktīvu atsavināšanas tās saņems vairāk kā viena taksācijas perioda laikā, kā arī attiecīgais darījums ar kapitāla aktīviem ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nodokļa maksātājs deklarācijas DK pielikumā norāda visus taksācijas periodā uzsāktos, bet nepabeigtos darījumus ar kapitāla aktīviem.
Aizpildītu deklarācijas DK pielikumu „Informācijas sniegšana par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā” iesniedz elektroniski, pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
VID klientu apkalpošana Jelgavā
VID klientu apkalpošana Jēkabpilī
VID klientu apkalpošana Liepājā
VID klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
VID klientu apkalpošana Jelgavā
VID klientu apkalpošana Jēkabpilī
VID klientu apkalpošana Liepājā
VID klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...