Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Fiziskās personas, kas atbilstoši likumam “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir nodokļu maksātāji, aizpilda un iesniedz ienākuma precizēšanas deklarāciju GD, ja kādā no taksācijas gada ceturkšņiem ir ciesti zaudējumi, kurus var segt no ienākuma no kapitāla pieauguma, bet zaudējumi nav segti pilnībā vai ja  zaudējumi  iepriekš nav deklarēti, bet taksācijas gadā ir gūti ienākumi no kapitāla pieauguma, vai arī deklarējot nerezidentam izmaksāto ienākumu no kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākuma un ieturēto nodokli tā izmaksas vietā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskās personas, kuras ir iesniegušas pārskata perioda deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarāciju var iesniegt elektroniski, pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai, klātienē jebkurā VID Klientu apkalpošanas vietā vai nosūtot to pa pastu.
Ja nodokļa maksātājam, precizējot gada kapitāla pieauguma ienākumu, izveidojas nodokļa pārmaksa, tad pārmaksātā nodokļa summa tiek atmaksāta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
VID klientu apkalpošana Jelgavā
VID klientu apkalpošana Jēkabpilī
VID klientu apkalpošana Liepājā
VID klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
VID klientu apkalpošana Jelgavā
VID klientu apkalpošana Jēkabpilī
VID klientu apkalpošana Liepājā
VID klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...