Izziņu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Pārstāvniecības konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, kuri Iedzīvotāju reģistra likuma noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, var iesniegt pieteikumu izziņu saņemšanai no Latvijas pārstāvniecībām ārvalstīs par datiem no Iedzīvotāju reģistra, CSDD reģistra, Vienota civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmas un Sodu reģistra datiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pārstāvniecības konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, kuri Iedzīvotāju reģistra likuma noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Šajā termiņā neietilpst laiks, kas nepieciešams dokumenta izprasīšanai no citām iestādēm, apliecināšanai, nogādāšanai uz pārstāvniecību izmantojot diplomātisko pastu un nosūtīšanai pa pastu, ja pārstāvniecība var sniegt šādu pakalpojumu.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Ārlietu ministrija Dokumenta nosūtīšana personai konsulārā apgabala robežās
Ārlietu ministrija Dokumentu izprasīšana no Latvijas Republikas iestādēm ar Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību starpniecību
Ārlietu ministrija Dokumentu legalizācija
Ārlietu ministrija Dokumentu pārsūtīšana ar Latvijas Republikas pārstāvniecību starpniecību
Ārlietu ministrija Elektroniska iesnieguma pieņemšana dokumentu izprasīšanai
Ārlietu ministrija Konsulārā pakalpojuma sniegšana ārpus Latvijas Republikas pārstāvniecības ārvalstīs izbraukuma sesijas ietvaros
Ārlietu ministrija Rakstiskas izziņas izsniegšana Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstīs