Izziņu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Pārstāvniecības konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, kuri Iedzīvotāju reģistra likuma noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, var iesniegt pieteikumu izziņu saņemšanai no Latvijas pārstāvniecībām ārvalstīs par datiem no Iedzīvotāju reģistra, CSDD reģistra, Vienota civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmas un Sodu reģistra datiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pārstāvniecības konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, kuri Iedzīvotāju reģistra likuma noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Šajā termiņā neietilpst laiks, kas nepieciešams dokumenta izprasīšanai no citām iestādēm, apliecināšanai, nogādāšanai uz pārstāvniecību izmantojot diplomātisko pastu un nosūtīšanai pa pastu, ja pārstāvniecība var sniegt šādu pakalpojumu.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Izziņu saņemšana no CSDD tiek nodrošināta tikai dokumentu nozaudēšanas vai zādzības gadījumā
Brīdinājums
Pakalpojuma saņemšana, pieprasot ar apliecinājumu Apostille var ilgt no 6 līdz 10 nedēļām.
Normatīvie akti
Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 130; 23.02.2011)
Līgums par iespēju ĀM iegūt informāciju no CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra
(Ārlietu ministrija un VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"; līgumi; 0; 08.10.2004)
Uzziņas par pakalpojumu
Ārlietu ministrija
Kontaktinformācija: Rīga, K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 15.09.2020