Izziņas vai statistikas pārskatu sagatavošana, izsniegšana no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Izziņa vai pārskats no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma” (turpmāk - valsts informatīvā sistēma) ir publisks pakalpojums informācijas iegūšanai no valsts informatīvās sistēmas.
Pakalpojums nodrošina vispārpieejamas informācijas saņemšanu personām par valsts informatīvā sistēmā reģistrētām traktortehnikas vienībām vai tās piekabēm. Ierobežotas pieejamības informācija tiek sniegta personām valsts funkciju un ar to saistīto uzdevumu nodrošināšanai.
Fiziska persona, divas reizes gadā, bez maksas var saņemt informāciju no valsts informatīvā sistēma par sev piederošo traktortehniku vai piekabi. Informāciju no valsts informatīvā sistēmas persona var  saņemt izziņas vai pārskata veidā, kas var tikt sagatavota elektroniski vai papīra formā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieprasot pakalpojumu, klientam jānorāda iesnieguma veidlapā prasītā informācija. Aizpildīto iesniegumu klients var iesniegt klātienē vai elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē klientam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Apmaksas veidi - priekšapmaksa (rēķins) (banka, internetbanka, Latvijas pasts).
Pakalpojuma gala cenā iekļauj pakalpojumu veidu par norēķinu nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai tikai tajos gadījumos, kad klients apmaksā rēķinā norādītos pakalpojumus, izmantojot norēķinu karti. Savukārt, saskaņā ar izrakstīto rēķinu, klientam veicot norēķinus bankā, internetbankā vai Latvijas pastā, samaksa par norēķinu nodrošinājumu netiek piemērota.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums
Klātiene
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Kuldīgā
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Liepājā
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Saldū
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Talsos
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra pasts
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027149
Fakss: 67027444
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izziņa vai pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehnikas vai tās piekabes tehniskajiem datiem, īpašniekiem, valdītājiem vai turētājiem tiek izsniegta elektroniski vai papīra formā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums
Klātiene
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Kuldīgā
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Liepājā
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Saldū
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Talsos
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Ventspilī
Parādīt visus...