(e) Izziņas vai statistikas pārskatu sagatavošana, izsniegšana no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums sniedz informāciju par valsts informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem - traktortehnikas vienībām vai tās piekabēm, traktortehnikas un tās piekabes īpašniekiem (fiziskām un juridiskām personām), to vadītājiem, kā arī statistikas pārskatus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Izziņu no valsts informācijas sistēmas var saņemt fiziskas un juridiskas personas, ja tām ir tiesības saņemt vispārpieejamo vai ierobežotas pieejamības informāciju.
Fiziska persona var saņemt tikai datus par savā īpašumā esošo traktortehniku. Ierobežotas pieejamības informācija (personas dati) tiek sniegta personām valsts funkciju un ar to saistīto uzdevumu nodrošināšanai.
Statistikas pārskatus no valsts informācijas sistēmas var saņemt jebkura persona.
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Kā pieprasīt informāciju?
Izziņu vai pārskatu var pieprasīt vairākos veidos:
• Izziņu par sev piederošo traktortehniku var saņemt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu. Lai saņemtu šādu izziņu personai ir jāreģistrējas Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (turpmāk - EPS). Pamācība kā kļūt par EPS lietotāju - https://www.lad.gov.lv/lv/ka-klut-par-eps-lietotaju. Kad persona ir reģistrēta, jāpieslēdzas EPS sistēmai (https://eps.lad.gov.lv/login) ar eParakstu, eID vai interneta bankas paroli, tālāk jāaizpilda prasītās norādes;
• Jāaizpilda iesniegumā prasītais informācijas (izziņas) pieprasīšanai no valsts informācijas sistēmas (https://latvija.lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2528/ProcesaApraksts) un jānosūta e-parakstīta vai no e-adreses uz pasts@vtua.gov.lv;
• iesniegumu var iesniegt arī klātienē. Iepriekš jāpiesaka apmeklējuma laiks un jāiesniedz iesniegums Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā (https://www.lad.gov.lv/lv/iestades-kontakti) vai arī tuvākajā vai ērtākajā VTUA birojā (https://www.vtua.gov.lv/lv/filiales). Pieprasot pakalpojumu klātienē klientam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Kurzemes reģiona nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģiona nodaļa Liepājā
Kurzemes reģiona nodaļa Saldū
Kurzemes reģiona nodaļa Talsos
Kurzemes reģiona nodaļa Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra pasts
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027149
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izziņa e-pakalpojumā tiek sagatavota līdz ar e-pakalpojuma apmaksu EPS sistēmā. Izziņa ir izdrukājama.
Savukārt visās pārējās situācijās, tiklīdz Jūsu pieprasītā informācija ir sagatavota, saņemsiet rēķinu par pakalpojuma apmaksu, pēc tā apmaksas informācija tiks nosūtīta Jūsu norādītajā veidā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Kurzemes reģiona nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģiona nodaļa Liepājā
Kurzemes reģiona nodaļa Saldū
Kurzemes reģiona nodaļa Talsos
Kurzemes reģiona nodaļa Ventspilī
Parādīt visus...