Traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas un aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informācijas sistēmā “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanas, reģistrācijas un citus aizliegumus, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā īpašnieka iesniegumu (identificējot iesniedzēju) vai likumā noteikto amatpersonu lēmumu, vai tiesas nolēmumu, izdarot atzīmi valsts informācijas sistēmā "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma"
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne īsāku kā viena darba diena
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sev piederošai tehnikai aizlieguma atzīmi ir iespējams uzlikt elektroniski izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Pamācība kā kļūt par EPS lietotāju - https://www.lad.gov.lv/lv/ka-klut-par-eps-lietotaju. Kad persona ir reģistrēta, jāpieslēdzas EPS sistēmai (https://eps.lad.gov.lv/login) ar eParakstu, eID vai interneta bankas paroli, tālāk jāaizpilda prasītās norādes. Detalizēti norādījumi par to, kā izmantot LAD EPS e-pakalpojumu atradīsiet Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē (https://eps.zm.gov.lv/services/10).
Ja neizmantojat e-pakalpojumu, iesniegumu var iesniegt parakstot un nosūtot:
^ar drošu elektronisko parakstu (https://mana.latvija.lv/dokumentu-parakstisana-ar-elektronisko-parakstu/) uz e-pastu pasts@vtua.gov.lv vai izmantojot e-adresi (https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90001834941), vai
^pa pastu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai, vai
^klātienē, ierodoties Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā vai tās reģionālajās nodaļās (https://www.vtua.gov.lv/lv/filiales).
Pakalpojumus nodrošinām tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās, izmantojot elektronisku vai telefonisku saziņu.

Apmaksas veidi:
1. priekšapmaksa (rēķins) (banka, internetbanka, Latvijas pasts);
2. klātienē, veicot bezskaidras naudas norēķinus ar maksājumu karti (POS) (čeks vai rēķins).
Pakalpojuma gala cenā iekļauj pakalpojumu veidu par norēķinu nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai tikai tajos gadījumos, kad klients apmaksā rēķinā vai čekā norādītos pakalpojumus, izmantojot norēķinu karti. Savukārt, saskaņā ar izrakstīto rēķinu, klientam veicot norēķinus bankā, internetbankā vai Latvijas pastā, samaksa par norēķinu nodrošinājumu netiek piemērota.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Citi elektroniski kanāli Specializētu lietotāju saskarnes
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Liegums tiek uzlikts valsts informācijas sistēmā par to informējot klientu, atbilstoši klienta izteiktajai vēlmei informācija par lieguma uzlikšanu tiek nosūtīta elektroniski vai izsniegta papīra formā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Citi elektroniski kanāli Specializētu lietotāju saskarnes