Traktortehnikas atgāzu un motora jaudas mērījumu pakalpojumi
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Traktortehnikai motora jaudu mēra, lai pārliecinātos par tehniskajā dokumentācijā norādītās jaudas atbilstību jaudai darba procesā un, lai noskaidrotu, kāda ir atšķirība no sākotnējās jaudas. Traktora faktisko jaudu nosaka uz jūgvārpstu (kW), kura caur koeficientiem tiek pārrēķināta kā motora jauda.
Ir zināms, ka motora sliktais stāvoklis ir par iemeslu traktora ekonomisko rādītāju pasliktinājumam. Tas izpaužas kā traktora jaudas straujš kritums un degvielas patēriņa pieaugums. Tam savukārt par iemeslu ir savlaicīgi nekopta un nenoregulēta degvielas aparatūra. Traktortehnikas īpašniekam vai tā pilnvarotai personai izsniedz traktortehnikas motora jaudas mērījumu atzinumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas.
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieprasot pakalpojumu, klientam jāiesniedz iesniegums, kuru klients var iesniegt klātienē vai elektroniski. Pirms pakalpojuma sniegšanas klātienē, klientam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Apmaksas veidi:
1. priekšapmaksa (rēķins) (banka, internetbanka, Latvijas pasts);
2. klātienē, veicot bezskaidras naudas norēķinus ar maksājumu karti (POS) (čeks vai rēķins).
Pakalpojuma veids par transporta nodrošinājumu citu pakalpojumu veikšanai tiek piemērots par nobrauktajiem kilometriem līdz klienta norādītajai adresei un atpakaļ uz biroju 0.67 EUR/km. Piemēram, ja traktortehnika atrodas 5km attālumā no valsts iestādes biroja, tad papildus būs jāmaksā 0.67EUR/km x 10km = 6.70 EUR.
Pakalpojuma gala cenā iekļauj pakalpojumu veidu par norēķinu nodrošinājumu tikai tajos gadījumos, kad klients apmaksā rēķinā vai čekā norādītos pakalpojumus, izmantojot norēķinu karti. Savukārt, saskaņā ar izrakstīto rēķinu, klientam veicot norēķinus bankā, internetbankā vai Latvijas pastā, samaksa par norēķinu nodrošinājumu netiek piemērota.
Lai saņemtu traktortehnikas motora jaudas mērījumu pakalpojumus jāiesniedz iesniegums (brīvā formā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Tehniskās uzraudzības departamenta Rīgas reģiona nodaļa Tukumā
Adrese: Zemītes iela 8, Tukums, Tukuma nov., LV-3104
Tālrunis: 63129291
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63129291
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iestādes amatpersona, veicot traktortehnikas motora jaudas mērījumu pakalpojumus, īpašniekam vai tā pilnvarotai personai izsniedz traktortehnikas motora jaudas mērījumu atzinumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Tehniskās uzraudzības departamenta Rīgas reģiona nodaļa Tukumā
Adrese: Zemītes iela 8, Tukums, Tukuma nov., LV-3104
Tālrunis: 63129291
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki