Traktortehnikas atgāzu un motora jaudas mērījumu pakalpojumi
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Traktortehnikai motora jaudu mēra, lai pārliecinātos par tehniskajā dokumentācijā norādītās jaudas atbilstību jaudai darba procesā un, lai noskaidrotu, kāda ir atšķirība no sākotnējās jaudas. Traktora faktisko jaudu nosaka uz jūgvārpstu (kW), kura caur koeficientiem tiek pārrēķināta kā motora jauda.
Ir zināms, ka motora sliktais stāvoklis ir par iemeslu traktora ekonomisko rādītāju pasliktinājumam. Tas izpaužas kā traktora jaudas straujš kritums un degvielas patēriņa pieaugums. Tam savukārt par iemeslu ir savlaicīgi nekopta un nenoregulēta degvielas aparatūra. Traktortehnikas īpašniekam vai tā pilnvarotai personai izsniedz traktortehnikas motora jaudas mērījumu atzinumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas.
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu vai izsniegto kases aparāta čeku norādītajos apmaksas termiņos. Rēķinā norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija. Pakalpojuma gala cenu veido vairāku ar saistīto pakalpojuma veidu cenu summa.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Traktortehnikas motora jaudas mērījums Vienība 58,79 EUR - -
Traktora motora jaudas mērījums vienā vietā vairāk nekā vienai traktortehnikas vienībai Vienība 47,03 EUR - -
Traktortehnikas motora diagnostika (izmešu un jaudas mērījumi) Vienība 70,55 EUR - -
Dīzeļmotora sprauslu pārbaude un regulēšana Sprausla 1,76 EUR - -
Jaudas mērīšana ar slogošanas iekārtu Vienība 18,94 EUR - -
Transporta nodrošinājums valsts funkciju veikšanai Kilometrs 0,67 EUR - -
Norēķinu nodrošinājums valsts funkciju veikšanai Pakalpojums 0,67 EUR - -
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis