Traktortehnikas atgāzu un motora jaudas mērījumu pakalpojumi
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Traktortehnikai motora jaudu mēra, lai pārliecinātos par tehniskajā dokumentācijā norādītās jaudas atbilstību jaudai darba procesā un, lai noskaidrotu, kāda ir atšķirība no sākotnējās jaudas. Traktora faktisko jaudu nosaka uz jūgvārpstu (kW), kura caur koeficientiem tiek pārrēķināta kā motora jauda.
Ir zināms, ka motora sliktais stāvoklis ir par iemeslu traktora ekonomisko rādītāju pasliktinājumam. Tas izpaužas kā traktora jaudas straujš kritums un degvielas patēriņa pieaugums. Tam savukārt par iemeslu ir savlaicīgi nekopta un nenoregulēta degvielas aparatūra. Traktortehnikas īpašniekam vai tā pilnvarotai personai izsniedz traktortehnikas motora jaudas mērījumu atzinumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas.
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Pakalpojumu var saņemt visā Latvijā.
Normatīvie akti
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 225; 20.04.2018)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Kontaktinformācija: E-pasts: pasts@vtua.gov.lv
Tālr.: 67027149
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010.
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 20.10.2021