Latvijas Lauksaimniecības muzeja un Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” funkciju pakalpojumi
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Ar lauksaimniecības nozari saistīto abu muzeju funkciju pakalpojumi sniedz iespēju interesentiem apskatīt muzejos izvietotās izstādes un ekspozīcijas, kas iepazīstina sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizē materiālās un nemateriālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos no 19.gadsimta beigām līdz mūsdienām. Abu muzeju sniegtie funkciju pakalpojumi paredzēti sabiedrībai, tās attīstībai, ar mērķi popularizēt un eksponēt materiālo un nemateriālo cilvēces mantojumu un vidi, lai sekmētu sabiedrības izglītošanu un sniegtu sabiedrībai emocionālu baudījumu. To abi muzeji realizē piedāvājot klientiem ekspozīciju un izstāžu apskati, izglītojošas lekcijas, tematisko pasākumu vadīšanu muzejā, konsultācijas saistībā ar lauksaimniecības vēsturi, tās ievērojamiem cilvēkiem, kas devuši lielu ieguldījumu nozares attīstībā. Klientiem tiek piedāvāta iespēja izmantot muzeja krājumu publikācijām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Visa sabiedrība
Termiņš:
Pēc vienošanās
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu vai izsniegto kases aparāta čeku norādītajos apmaksas termiņos.
Bez iepriekšējas pakalpojuma pieprasīšanas ieteicams apmeklēt muzejus nelielās apmeklētāju grupās (līdz 10 cilvēkiem). Ja klienti vēlas apmeklēt muzejus lielākās grupās (virs 10 cilvēkiem), tad ieteicams pieteikt muzeja apmeklējumu, sazinoties ar muzeja pārstāvi pa norādīto telefona numuru vai piesakot pakalpojumu uz norādīto e-pasta adresi.
Ja klients vēlas saņemt pakalpojumus saistībā ar muzeja krājuma izmantošanu publikācijām, tad pirms pakalpojuma sniegšanas ar klientu, abpusēji vienojoties, tiek noslēgts pakalpojuma līgums, kurā atrunā pakalpojuma saņemšanas veidu, pienākumus, atbildību un apmaksas veidu.
Apmaksas veidi:
1. priekšapmaksa (rēķins) (banka, internetbanka, Latvijas pasts);
2. klātienē, veicot skaidras naudas norēķinus (biļete, stingrās uzskaites darījumu kvīts).
Par izglītojošo lekciju, konsultāciju, tematisko pasākumu vadīšanas pakalpojumiem, kā arī muzeja krājumu izmantojot publikācijām, samaksa veicama skaidrā naudā saskaņā ar klientam izsniegto stingrās uzskaites darījumu kvīti vai pēc rēķina ar pārskaitījumu bankā, veicot apmaksu pirms pakalpojumu saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas"
Latvijas Lauksaimniecības muzejs
E-pasts
Pasts
Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas" pasts
Latvijas Lauksaimniecības muzejs pasts
Telefons
26670812
29403183
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu klients saņem pēc veiktās apmaksas, vienojoties par pakalpojuma saņemšanas laiku.
Pirmsskolas vecuma bērniem, grupu pavadošajiem pedagogiem, bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem pēc attiecīga dokumenta uzrādīšanas muzeju ekspozīciju un izstāžu apskates pakalpojumi ir bez maksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas"
Latvijas Lauksaimniecības muzejs