Latvijas Lauksaimniecības muzeja un Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” funkciju pakalpojumi
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Ar lauksaimniecības nozari saistīto abu muzeju funkciju pakalpojumi sniedz iespēju interesentiem apskatīt muzejos izvietotās izstādes un ekspozīcijas, kas iepazīstina sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizē materiālās un nemateriālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos no 19.gadsimta beigām līdz mūsdienām. Abu muzeju sniegtie funkciju pakalpojumi paredzēti sabiedrībai, tās attīstībai, ar mērķi popularizēt un eksponēt materiālo un nemateriālo cilvēces mantojumu un vidi, lai sekmētu sabiedrības izglītošanu un sniegtu sabiedrībai emocionālu baudījumu. To abi muzeji realizē piedāvājot klientiem ekspozīciju un izstāžu apskati, izglītojošas lekcijas, tematisko pasākumu vadīšanu muzejā, konsultācijas saistībā ar lauksaimniecības vēsturi, tās ievērojamiem cilvēkiem, kas devuši lielu ieguldījumu nozares attīstībā. Klientiem tiek piedāvāta iespēja izmantot muzeja krājumu publikācijām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Visa sabiedrība
Termiņš:
Pēc vienošanās
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Atvieglojumi:
Pirmsskolas vecuma bērniem, grupu pavadošajiem pedagogiem, bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem pēc attiecīga dokumenta uzrādīšanas muzeju ekspozīciju un izstāžu apskates pakalpojumi ir bez maksas.
Apmaksa:
Klātiene skaidra nauda, Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Pirms muzeja ekspozīcijas un izstādes apskates klientam nepieciešams iegādāties biļeti. Pakalpojuma gala cenu var veidot vairāku ar muzeju funkciju nodrošināšanu saistīto pakalpojuma veidu cenu summa.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Gida pakalpojumi apmeklētājiem grupā, kurā ir vairāk par 10 cilvēkiem (par katru nākamo apmeklētāju virs 10 cilvēkiem) Persona 0,50 EUR - -
Tematiskā pasākuma vadīšana muzejā Pasākums 40,00 EUR - -
Muzeja krājumu – 1920.–1940. gadā radītu fotonegatīvu – izmantošana publikācijām Kadrs 20,00 EUR - -
Muzeja krājumu – pēc 1941. gada radītu fotonegatīvu – izmantošana publikācijām Kadrs 10,00 EUR - -
Muzeja krājumu – dokumentu, kartogrāfijas materiālu un iespieddarbu – izmantošana publikācijām Muzeja priekšmets 20,00 EUR - -
Muzeju ekspozīciju un izstāžu apskate Persona 4,00 EUR - -
Muzeju ekspozīciju un izstāžu apskate ģimenēm (2 pieaugušie un vismaz 2 bērni) Ģimene 6,00 EUR - -
Izglītojošas lekcijas, konsultācijas vai gida pakalpojumi grupām līdz 10 cilvēkiem Grupa 10,00 EUR - -
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis