Latvijas Lauksaimniecības muzeja un Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” funkciju pakalpojumi
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Ar lauksaimniecības nozari saistīto abu muzeju funkciju pakalpojumi sniedz iespēju interesentiem apskatīt muzejos izvietotās izstādes un ekspozīcijas, kas iepazīstina sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizē materiālās un nemateriālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos no 19.gadsimta beigām līdz mūsdienām. Abu muzeju sniegtie funkciju pakalpojumi paredzēti sabiedrībai, tās attīstībai, ar mērķi popularizēt un eksponēt materiālo un nemateriālo cilvēces mantojumu un vidi, lai sekmētu sabiedrības izglītošanu un sniegtu sabiedrībai emocionālu baudījumu. To abi muzeji realizē piedāvājot klientiem ekspozīciju un izstāžu apskati, izglītojošas lekcijas, tematisko pasākumu vadīšanu muzejā, konsultācijas saistībā ar lauksaimniecības vēsturi, tās ievērojamiem cilvēkiem, kas devuši lielu ieguldījumu nozares attīstībā. Klientiem tiek piedāvāta iespēja izmantot muzeja krājumu publikācijām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Visa sabiedrība
Termiņš:
Pēc vienošanās
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
http://www.piksas.lv/  |  https://www.facebook.com/Piksumuzejs/
http://www.llm.lv/      |  https://www.facebook.com/lauksaimniecibasmuzejs/
Twitter: @vtua
Normatīvie akti
Muzeju likums
(Saeima; likumi; 0; 17.01.2006)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Kontaktinformācija: E-pasts: pasts@vtua.gov.lv
Tālr.: 67027149
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010.
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 20.10.2021