Latvijas Nacionālā arhīva izziņas saņemšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Nacionālais arhīvs
Īss apraksts:
Pakalpojuma “Arhīva izziņas saņemšana” ietvaros personai, atbilstoši pieprasījumam, tiek sagatavota arhīva izziņa, kas ir arhīvā sagatavots un apliecināts dokuments, kurā izklāstīta arhīva dokumentos esošā informācija par kādu faktu, notikumu vai personu ar norādi uz informācijas atsauces datiem (arhīva fondu, dokumentu). Informāciju var pieprasīt par darba gaitām, mācībām, dienestu bruņotajos spēkos, par nekustamā un kustamā īpašuma piederību, apsaimniekošanu, atsavināšanu, privatizāciju, par civilstāvokli (dzimšanas, laulību, miršanas reģistrāciju (no ierakstiem baznīcu grāmatās līdz 1919. gadam ieskaitot)), par pilsonību, tautību u.c. jautājumiem.

Pakalpojuma ietvaros persona var pieprasīt arī tādu arhīva izziņu (sociāli tiesiskā arhīva izziņa), kas nepieciešama iesniegšanai citā valsts institūcijā (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, Nodarbinātības valsts aģentūrā, tiesā u.c.), likumā noteiktajos gadījumos
Saņēmēji:
Jebkura persona
Izziņu var pieprasīt savā vārdā vai ar pilnvarojumu.
Termiņš:
Izziņu sagatavo ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments