Jūras ūdeņos zvejojošo zvejas kuģu dzinēju nomaiņas, zvejas kuģu iegādes, jaunu zvejas kuģu būves un citu kuģu pārbūves par zvejas kuģiem saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Zemkopības ministrija
Īss apraksts:
Saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, dalībvalstīm ir paredzēti zvejas flotes kopējās dzinēju jaudas un kopējās tonnāžas references līmeņi, kas Latvijai ir jāievēro. Latvijas zvejnieku  ir pienākums saskaņot ar Zemkopības ministriju zvejas kuģa dzinēja nomaiņu, zvejas kuģu iegādi, jaunu zvejas kuģu būvi un citu kuģu pārbūvi par zvejas kuģiem, ņemot vērā konkrētā zvejas kuģa dzinēja jaudu un tonnāžu (izņemot pašpatēriņa zvejā izmantotos zvejas kuģus, kuru garums ir mazāks par 10 m).
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Zvejnieki un personas, kuras vēlas veikt zvejas kuģa dzinēja nomaiņu, zvejas kuģu iegādi, jaunu zvejas kuģu būvi un citu kuģu pārbūvi par zvejas kuģiem (izņemot pašpatēriņa zvejā izmantotos zvejas kuģus, kuru garums ir mazāks par 10 m).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Zemkopības ministrija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par saskaņojumu vai saskaņojuma atteikumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Lai saņemtu saskaņojumu jūras ūdeņos zvejojošo zvejas kuģu dzinēju nomaiņai, zvejas kuģu iegādei, jaunu zvejas kuģu būvei un citu kuģu pārbūvei par zvejas kuģiem jāvēršas Zemkopības ministrijā ar attiecīgu iesniegumu, kurš tiek sastādīts brīvā formā.
Kontakti: Republikas laikums 2, Rīga, LV-1981, t.67027660, baiba.ake@zm.gov.lv
Pakalpojums ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Iesnieguma iesniegšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@zm.gov.lv
Pasts Iesnieguma nosūtīšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Lēmuma pieņemšana par saskaņojumu vai saskaņojuma atteikumu
Zemkopības ministrija viena mēneša laikā izvērtē iesniegumumu un pieņem lēmumu par saskaņojumu vai saskaņojuma atteikumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Saskaņojuma saņemšana
Iesnieguma iesniedzējam tiek sniegts saskaņojums jūras ūdeņos zvejojošo zvejas kuģu dzinēju nomaiņai, zvejas kuģu iegādei, jaunu zvejas kuģu būvei vai citu kuģu pārbūvei par zvejas kuģiem.
Iesnieguma iesniedzējs saskaņojumu saņem pa pastu, vai klātienē Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981 14.stāvā.
Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pakalpojuma saņemšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pakalpojuma (atbildes) saņemšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki